REDACTOR ȘEF   EDITOR IN CHIEF
Alexandru Radu    
Profesor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bucureşti   Professor, The National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest
     
CONSILIUL EDITORIAL   EDITORIAL BOARD
Călin Anastasiu    
Consilier Principal al Președintelui Societății Române de Radiodifuziune, București, România   Senior Advisor to the President of the Romanian Radio Broadcasting Company, Bucharest, Romania
Daniel Chirot    
University of Washington, Seattle, Washington, USA   University of Washington, Seattle, Washington, USA
Dennis John Deletant    
Professor, University College, London, United Kingdom   Professor, University College, London, United Kingdom
Alexandru Florian    
Profesor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
  Professor, Faculty of Political Science, „Dimitrie Cantemir” University, Bucharest
„Elie Wiesel” National Institute for the Study of Holocaust in Romania"
Anneli Ute Gabanyi    
Cercetător asociat al Institutului German pentru Probleme Internaționale și de Securitate (Stiftung Wissenschaft und Politik), Berlin, Germania   Associated Researcher, German Institute for International and Security Affairs (Stiftung Wissenschaft und Politik), Berlin, Germany
Gail Kligman    
Professor, University of California, Berkeley, USA   Professor, University of California, Berkeley, USA
Steven Sampson    
Professor, Lund University, Lund, Sweden   Professor, Lund University, Lund, Sweden
Gisèle Sapiro    
Directrice de recherche au CNRS, Directrice du Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), Université Paris-Panthéon-Sorbonne/CNRS/EHESS   Research Director at National Centre for Scientific Research (CNRS), Paris, Director of the European Centre for Sociology and Political Science (CESSP), University Paris-Panthéon-Sorbonne/CNRS/EHESS
Michael Shafir    
Profesor, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România   Professor, Faculty of European Studies, Babeș-Bolyai, University, Cluj-Napoca, Romania
Lavinia Stan    
Professor, Department of Political Science, St. Francis Xavier University, Canada   Professor, Department of Political Science, St. Francis Xavier University, Canada
G. M. Tamas    
Budapest, Hungary   Budapest, Hungary
Katherine Verdery    
Professor, City University of New York Graduate Center, USA   Professor, City University of New York Graduate Center, USA
     
Director fondator
Stelian Tănase    
Profesor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București    
     
Director
Cristian Pîrvulescu    
Decan, Facultatea de Științe Politice, SNSPA    
     
Redactia/EDITORIAL BOARD:
Secretar general de redactie   Secretary General
    Daniel Buti    
   Lector universitar, Departamentul de Relații
   internaționale, SNSPA
   
Redactori   Editors
    Alexandru Climescu
   Nicolae Drăgușin
   Aurora Martin
   Ioana Paverman
   Camelia Runceanu
   Cecilia Tohăneanu
   
Tehnoredactor   Designer
   Liviu Stoica    
     
COMITETUL DE RECENZARE   PEER REVIEW
Vasile Boari    
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, România    
Sorin Bocancea    
Universitatea Petre Andrei din Iași, România    
Anton Carpinschi    
Universitatea Alexandru Ioana Cuza din Iași, România    
Adrian Cioroianu    
Universitatea din București, România    
Sergiu Gherghina    
University of Leiden, Olanda    
Sergiu Mișcoiu    
University of Paris-East Marne-la-Vallée, Franța    
Dan Pavel    
Universitatea din București, România    
Gheorghe Stoica    
Universitatea din București, România    
     


Google

 

Web

Sfera Politicii