REGULI DE REDACTARE / STYLE GUIDELINES


Trimiterea articolelor în vederea publicării şi recenzarea lor au loc potrivit următoarei proceduri: 
Textele vor fi trimise redacţiei pe adresa redactia at sferapoliticii.ro
Primirea textelor va fi confirmată autorilor prin e-mail sau telefonic. 
Deciziile privind publicarea sunt luate de către echipa editorială. Una dintre cele trei decizii este posibilă:
a) acceptarea; 
b) returnarea textului pentru revizuire în vederea publicării într-un număr viitor; 
c) respingerea. 
În cazul (b), articolul revizuit şi retrimis spre publicare va fi recitit şi rediscutat, fiind posibilă, din nou, una din cele trei decizii. În oricare din cele trei situaţii, decizia va fi anunţată autorilor în cel mult 4 săptămîni de la trimiterea articolului.

Conținutul revistei Sfera Politicii se află sub incidența Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Pentru fiecare număr, articolele trebuie trimise pe adresa redactia at sferapoliticii.ro până la data limită:
- pentru numarul din ian-martie: 28/29 februarie
- pentru numarul din aprilie-iunie: 31 mai
- pentru numarul din iulie-sept: 31 august
- pentru numarul din octombrie-decembrie: 30 noiembrie

RO - Reguli de redactare [pdf]

 

In preparing a manuscript for being published in The Sphere of Politics, the author must carefully follow these guidelines: 

Any manuscript is due to be sent at redactia at sferapoliticii.ro.
The corresponding author will receive an e-mail confirming receipt of the manuscript. 
Editorial decisions about publication include: 
a) Accept; 
b) Minor Revision or Major Revision; 
c) Reject. 
In case b), the article submitted to minor/major revision would eventually be reread and discussed one more time. The author would be informed about the final decision, which might include: accept, revision or reject, within four weeks since the article has been submitted.

The content of The Sphere of Politics is under the Law on copyright and related rights.

Submit your manuscript electronically via redactia at sferapoliticii.ro by the deadline :
- for january-march issue: 28/29 february
- for april-june issue: 31 may
- for july-september issue: 31 august
- for october-december issue: 30 november

EN - Writting rules [pdf]

 

INDEXURI / INDEXES


Index autori / Author Index Sfera Politicii

 

Index articole / Article Index Sfera Politicii

 

Index recenzii / Reviews Index Sfera Politicii

 

Index Arhiva / Archive Index Sfera Politicii

 

 


Google

 

Web

Sfera Politicii