Gheorghianismul și fundamentele națiunii rome

VOL. XXIX, NR. 2 (208), iulie-decembrie 2021. APARIŢIE BIANUALĂ
Sfera Politicii nr. 2/2021 (208)

Cuprins ---->>

Imaginea de pe coperta 1: A Wedding Present to Gipsy Girl, extrasă de la pagina 155 a lucrării Our Gipsies in city, tent, and van …, de MORWOOD, Vernon S., 1885. (British Library)

REVISTA ESTE EDITATĂ DE FUNDAȚIA SFERA PUBLICĂ XXI ȘI FACULTATEA DE ȘTIINŢE POLITICE, SNSPA

Licența creative commons este obligatorie pentru indexarea DOAJ

Revista Sfera Politicii nu percepe niciun fel de taxă de publicare / The Sphere of Politics doesn`t charge any publishing fee for authors.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor. / The copyright of all work rests with the author(s).

Revista Sfera Politicii asigură accesul în conformitate cu definiţia BOAI de acces deschis. Tot conţinutul este disponibil gratuit. Toți cei interesați au voie să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să imprime conținutul revistei, fără a cere acordul revistei. / The Sphere of Politics provides access in accordance with the BOAI definition of Open Access. All content is available free of charge. All those interested are allowed to read, download, copy, distribute, print the content of the journal, without asking for the journal’s consent. 

Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review / All manuscripts are subject to peer review

Tis work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Puteți citi acest număr și pe site-ul ISSUU aici: