REDACTOR ȘEF EDITOR IN CHIEF
 Alexandru Radu  
Profesor, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bucureşti Professor, The National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest
   
CONSILIUL EDITORIAL EDITORIAL BOARD
 Călin Anastasiu  
Consilier Principal al Președintelui Societății Române de Radiodifuziune, București, România Senior Advisor to the President of the Romanian Radio Broadcasting Company, Bucharest, Romania
 Daniel Chirot  
University of Washington, Seattle, Washington, USA University of Washington, Seattle, Washington, USA
 Dennis John Deletant  
Professor, University College, London, United Kingdom Professor, University College, London, United Kingdom
 Alexandru Florian  
Profesor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”
 Professor, Faculty of Political Science, „Dimitrie Cantemir” University, Bucharest
„Elie Wiesel” National Institute for the Study of Holocaust in Romania”
 Anneli Ute Gabanyi  
Cercetător asociat al Institutului German pentru Probleme Internaționale și de Securitate (Stiftung Wissenschaft und Politik), Berlin, Germania Associated Researcher, German Institute for International and Security Affairs (Stiftung Wissenschaft und Politik), Berlin, Germany
 Gail Kligman  
Professor, University of California, Berkeley, USA Professor, University of California, Berkeley, USA
 Steven Sampson  
Professor, Lund University, Lund, Sweden Professor, Lund University, Lund, Sweden
 Gisèle Sapiro  
Directrice de recherche au CNRS, Directrice du Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP), Université Paris-Panthéon-Sorbonne/CNRS/EHESS Research Director at National Centre for Scientific Research (CNRS), Paris, Director of the European Centre for Sociology and Political Science (CESSP), University Paris-Panthéon-Sorbonne/CNRS/EHESS
 Michael Shafir  
Profesor, Facultatea de Studii Europene, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România Professor, Faculty of European Studies, Babeș-Bolyai, University, Cluj-Napoca, Romania
 Lavinia Stan  
Professor, Department of Political Science, St. Francis Xavier University, Canada Professor, Department of Political Science, St. Francis Xavier University, Canada
 G. M. Tamas  
Budapest, Hungary Budapest, Hungary
 Katherine Verdery  
Professor, City University of New York Graduate Center, USA Professor, City University of New York Graduate Center, USA
   
DIRECTOR FONDATOR
 Stelian Tănase  
Profesor, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București  
   
DIRECTOR
 Cristian Pîrvulescu  
Decan, Facultatea de Științe Politice, SNSPA  
   
REDACTIA/EDITORIAL BOARD:
Secretar general de redactie Secretary General
     Daniel Buti  
   Lector universitar, Departamentul de Relații
internaționale, SNSPA
  
Redactori Editors
     Alexandru Climescu
 Nicolae Drăgușin
 Aurora Martin
 Ioana Paverman
 Camelia Runceanu
 Cecilia Tohăneanu
  
Tehnoredactor Designer
    Liviu Stoica  
   
COMITETUL DE RECENZARE PEER REVIEW
 Vasile Boari  
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj, România  
 Sorin Bocancea  
Universitatea Petre Andrei din Iași, România  
 Anton Carpinschi  
Universitatea Alexandru Ioana Cuza din Iași, România  
 Adrian Cioroianu  
Universitatea din București, România  
 Sergiu Gherghina  
University of Leiden, Olanda  
 Sergiu Mișcoiu  
University of Paris-East Marne-la-Vallée, Franța  
 Dan Pavel  
Universitatea din București, România  
 Gheorghe Stoica  
Universitatea din București, România