REGULI DE REDACTARE / STYLE GUIDELINES


Trimiterea articolelor în vederea publicării şi recenzarea lor au loc potrivit următoarei proceduri:

Textele vor fi trimise redacţiei pe adresa revistasferapoliticii@gmail.com sau redactia@sferapoliticii.ro Primirea textelor va fi confirmată autorilor prin e-mail. Selecţia articolelor revine membrilor redacţiei. Toate articolele transmise spre publicare sunt supuse unui proces de peer review.  Acestea sunt evaluate de către recenzori de specialitate. Evaluarea se realizează pe bază de anonimat (numele autorului nu este comunicat referenților). Referenţii stabilesc dacă informaţiile prezentate în manuscris sunt corecte şi fundamentate din punct de vedere ştiinţific şi evaluează calitatea manuscrisului. Deciziile posibile sunt: a) acceptarea; b) returnarea textului pentru revizuire în vederea publicării într-un număr viitor ; c) respingerea.

În cazul (b), articolul revizuit şi retrimis spre publicare va fi recitit, fiind posibilă, din nou, una din cele trei decizii. Conținutul revistei Sfera Politicii se află sub incidența Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Pentru fiecare număr, articolele trebuie trimise pe adresa revistasferapoliticii@gmail.com sau redactia@sferapoliticii.ro până la data limită: – pentru numarul din ianuarie-iunie: 31 mai – pentru numarul din iulie-decembrie: 30 noiembrie

RO – Reguli de redactare [pdf]

In preparing a manuscript for being published in The Sphere of Politics, the author must carefully follow these guidelines:

Any manuscript is due to be sent at revistasferapoliticii@gmail.com or redactia@sferapoliticii.ro The corresponding author will receive an e-mail confirming receipt of the manuscript. The selection of the articles is made by the members of our editorial board. All manuscripts are subject to peer review. These are evaluated by specialized references. The evaluation is made on the basis of anonymity (the author’s name is not communicated to the references). The references determine whether the information presented in the manuscript is correct and scientifically substantiated and assess the quality of the manuscript. The decisions about publication include: a) Accept; b) Minor Revision or Major Revision; c) Reject.

In case b), the article submitted to minor/major revision would eventually be reread. The author would be informed about the final decision, which might include: accept, revision or reject.

The content of The Sphere of Politics is under the Law on copyright and related rights.

Submit your manuscript electronically via revistasferapoliticii@gmail.com or redactia@sferapoliticii.ro by the deadline: – for january-june issue: 31 may – for july-december issue: 30 november

EN – Writting rules [pdf]

INDEXURI / INDEXES


Index autori Author Index Sfera Politicii

Index articole / Article Index Sfera Politicii

 

Index recenzii Reviews Index Sfera Politicii

Index Arhiva / Archive Index Sfera Politicii